Informatie handboek kinder- en jeugdpastoraat

 

Jongeren en ouderen verschillen nogal van elkaar. Jongerenpastoraat vraagt dan ook om een andere aanpak dan het pastoraat aan volwassenen. Dit boek legt een fundament onder jeugdpastoraat, reikt een aantal basisvaardigheden aan, geeft inzicht in de (geloofs)ontwikkeling van kinderen en jongeren en wijst de weg in specifieke vormen van zorg.

Het boek is onderverdeeld in vijf hoofddelen die elkaar logisch opvolgen.

In het eerste deel vind je hoofdstukken die te maken hebben met visie zoals Bijbelse grondslag voor pastoraat en de plek van jongeren in de kerk. 

Het tweede deel bestaat uit basisvaardigheden zoals gesprekstechnieken, omgaan met weerstand maar ook hoe je de grenzen van jezelf en die van jongeren kunt bewaken.

In het derde deel zoomen we in op de (geloofs) ontwikkeling. Je kunt hierbij denken aan hoofdstukken over geloofsontwikkeling, seksualiteit maar ook een hoofdstuk over de ontwikkeling en het stimuleren van het zelfbeeld van kinderen en jongeren.

In het vierde deel komen doelgroepen aan bod zoals randkerkelijke jongeren, kinderen met een kenmerk of hoogbegaafde jongeren.

In het vijfde deel gaan we in op specifieke problemen zoals bijvoorbeeld: ‘depressie, verdriet en rouw maar ook verslavingen en zelfdoding. Hoe herken je problematieken en hoe ga je er mee om? Wat moet je doen en wat moet je vooral niet doen.

Dit handboek is bedoeld voor kinder- en jeugdpastors, maar ook heel geschikt voor jeugdleiders die zich pastoraal willen laten toerusten en predikanten en ouderlingen die zijn betrokken bij pastorale zorg aan kinderen/jongeren. 

 

‘Ik weet zeker dat heel veel werkers in kerken en gemeenten dit boek misten (en stiekem denk ik dat ook docenten beslist van dit boek kunnen profiteren). Een boek dat je eerst weer in de drukte van alle dag stilzet bij de plek van de jeugd en het waarom van pastoraat.’ (Vincenza La Porta)

‘In het volwassenpastoraat blijkt dat problemen vaak hun wortels hebben in de kinder- en jeugdjaren. Het is daarom belangrijk juist in deze fase van een mensenleven passende begeleiding te bieden, zodat kinderen en jongeren kunnen opgroeien tot stabiele en hele volwassenen. De basis voor deze zorg is niet probleemgericht, maar is het in beeld hebben en kennen van je jongeren.’(Corien Rietberg)

‘Christelijk jeugdwerk moet meer zijn dan het activiteitenaanbod van een recreatieteam op de camping. Goed kinder- en jeugdpastoraat omvat wederkerige relaties tussen jong en oud, ruimte voor Gods Geest en praktische zorg en coaching voor de nieuwe generatie.’ (Corjan Matsinger)