Menu Sluiten

Zorg voor Jongeren biedt cursussen, workshops en begeleiding die ontwikkeld zijn door studie en jarenlange ervaring

De visie van zorg voor jongeren is daar zorg te bieden waar problemen ontstaan.
In Johannes 21, als Jezus Petrus weer in dienst neemt, vraagt Jezus tot twee keer toe of Petrus zijn schapen wil hoeden, maar de eerste opdracht luidt: ‘Weid mijn lammeren’. Die opdracht geldt ook voor ons. In de Bijbel zien we keer op keer hoe Jezus het kind centraal stelt. En eigenlijk is dat niet zo vreemd wanneer we bedenken dat veel problemen die we in het volwassenenpastoraat tegenkomen hun wortels hebben in de kinder- en jeugdjaren. Zorg voor jongeren neemt de opdracht van Jezus serieus en biedt ondersteuning daar waar de problemen kunnen ontstaan.
Corien Rietberg heeft Zorg voor Jongeren opgericht. Haar grote passie voor God en jongeren maakt haar een gedreven vrouw die altijd het mooie en leuke van jongeren ziet. Ze is al 25 jaar werkzaam als jongerenwerker en heeft 3 jaar geleden de opleiding tot kindercoach en opvoedcoach afgerond met diverse specialisaties zoals ‘oplossingsgericht werken’, ‘opvoedcoaching, ‘ik leer leren’ en systemisch en contextueel coachen. Deze opleidingen samen met haar jaren lange ervaring zie je terug in de inhoud van de trainingen en begeleiding die zij geeft. Corien is een echte teamplayer en vindt het mooi om samen met anderen tot iets moois te komen. Daarom werkt ze vaak samen met andere organisaties en denkt graag mee met een jeugdcommissie of jeugdraad om het jeugdwerk te optimaliseren.

Wat ik sterk vind aan Corien is dat ze anderen gemakkelijk complimenten geeft: hierdoor zet ze mensen in haar kracht. Dit, samen met haar hart voor jongeren, maakt haar uniek!

Elisabeth van Seventer – Jij bent Uniek