Wegwijs in hulpverlenersland

Hieronder volgt een overzicht van hulpverlenende instanties. Mochten er wijzigingen zijn ten op zichtte van het boek dan staat het onder de desbetreffende organisatie vermeld. Tevens houden we je hier op de hoogte als er veranderingen zijn in de wijze waarop behandelingen vergoed worden.

 

Autismespectrum stoornissen

Christelijke hulpverlening:

Reguliere hulpverlening:

 

Eetstoornissen

Christelijke hulpverlening:

Reguliere hulpverlening:


Gemis aan sociale vaardigheden

Christelijke hulpverlening:

Reguliere hulpverlening:

 

Gezinsproblematiek

Christelijke hulpverlening

Reguliere hulpverlening

 

Loverboys en jeugdprostitutie

Christelijke hulpverlening

Reguliere hulpverlening

 

Psychiatrische stoornissen

Christelijke hulpverlening

Reguliere hulpverlening

 

Psychosociale problemen

Christelijke hulpverlening

Reguliere hulpverlening

 

Tienermoeders

Christelijke hulpverlening

  • Stichting Timon (ambulante jongvolwassenenzorg) www.timon.nl 
  • Stichting Timon (woongroep) www.timon.nl
  • Update: Maart 2012: 

    Stichting "Timon" www.timon.nl groeit en breidt het aanbod aan begeleid wonen uit in Rotterdam en Amsterdam, openen een groepshuis in Bunnik en realiseren een nieuw   appartementsgebouw voor de jonge moeders van Talita in Houten."

  • Siriz www.siriz.nl

 

Traumatische ervaringen

Christelijke hulpverlening

Reguliere hulpverlening

 

Verslavingsproblemen

Christelijke hulpverlening

Reguliere hulpverlening

 

Diversen

Contextuele therapie http://www.jaapvandermeiden.nl/contetxuele%20therapie.htm

 

Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

0900-1231230.

Chris Mail chat en telefoon www.chris.nl , help@chris.nl, 0800-6312300

De Kindertelefoon www.dekindertelefoon.nl

 

Vergoeding

Basisverzekering

Iedereen in Nederland moet verzekerd zijn voor zorg. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, apotheek of geestelijke gezondheidszorg. 
In de meeste gevallen is het daarom zo dat de hulpverlening onder het basispakket zorgverzekering valt.
Dat betekent dat de behandeling gewoon wordt vergoed, maar dat u verplicht bent eerst uw eigen risico aan te spreken.