Menu Sluiten

Jeugdwerk met LEV

Doel
Het doel van Jeugdwerk met LEV is dat jongeren Jezus (beter) leren kennen en samen met anderen gaan ontdekken hoe je Hem kunt volgen, eren en dienen.
 
Jeugdwerk met LEV is:
  • Een complete methode voor tieners van 12 tot 16 jaar en voorziet in inleidingen, verwerkingsvormen en spellen;
  • Sterk in het samenbrengen van de inhoud van geloofsonderwijs als de relationele kant van het werken met jongeren.
Relatie is het hart
Lev is het Hebreeuwse woord voor hart; relatie is het hart van jeugdwerk met LEV. De activiteitenzijn erop gericht drie relaties te ontwikkelen en verstevigen:
Relatie met God:
Jeugdwerk met LEV biedt inhoudelijke avonden die erop gericht zijn om God beter te leren kennen en waarin jongeren worden uitgedaagd om hun leven te verbinden met Hem.
Relatie met elkaar:
Jeugdwerk met LEV zet stevig in op het relationeel vormgeven van het jeugdwerk. Dit doen we door de tieners in te delen in kleine groepjes. Na een plenaire inleiding vindt de verwerking daarvan plaats in deze kleine groepjes. Het doel van de kleine groepjes is een veilige plek bieden, waar ze zich gezien en gekend weten om daarin door te praten over het geloof en dingen die ze bezighouden.
Relatie met de schepping:
God gaf ons de opdracht om goed voor elkaar en voor Zijn schepping te zorgen. Jeugdwerk met LEV wil jongeren bewust maken dat onze manier van leven invloed heeft op alles wat God geschapen heeft en hen leren hier verantwoorde keuzes in te maken.
 
Hoofd, hart en handen
Jezus navolgen heeft impact op ons hele leven. Bij jeugdwerk met LEV geven we dit vorm door hoofd, hart en handen te verwerken in het programma
Hoofd:            
Gods woorden je eigen maken door er over te denken en te spreken.
Hart:
Als al deze kennis ons hart raakt dan verlangen we ernaar om dichtbij Jezus te leven.
Handen:
Als ons hart geraakt is door de liefde van God dan heeft dat invloed op de keuzes die wij maken. Het spoort ons aan om gehoorzaam te zijn aan Gods geboden, vergroot onze verbondenheid met elkaar en de betrokkenheid op de samenleving
 
Praktisch
Hoe ziet Jeugdwerk met LEV eruit?
Er zijn drie soorten avonden:
  • Kernavonden met een inleiding en verwerking in kleine groepjes. Voor de verwerking worden diverse verwerkingsvormen aangeboden in de methode.
  • Diamis avonden tijdens deze avonden zoomen we in op recht en gerechtigheid en tijdens een deel van deze avonden steken de jongeren de handen uit de mouwen.
  • Fun-avonden staan in het teken van samen iets gezelligs doen.
Jeugdwerk met LEV en Compassion
Bij het inzoomen op recht en gerechtigheid werkt Jeugdwerk met LEV nauw samen met Compassion. Vanuit Compassion komt twee keer per jaar een ambassadeur een toffe jeugdavond verzorgen. Het idee is dat de tienergroep één of meerdere kinderen gaat sponsoren. De jongeren zamelen samen het geld in dat nodig is voor de sponsoring en schrijven brieven naar het sponsorkind.  Hoe gaaf is dat om met elkaar een kind te bevrijden uit armoede!
Wil jij Jeugdwerk met LEV bij jou in de kerk? Wil je meer informatie over jeugdwerk met LEV? Neem dan contact met ons op!
Of stuur een mail naar: info@zorgvoorjongeren.nl

 

Klik hier om het programma van jaar 1 te bekijken

Scroll Up
error: Content is protected !!