Menu Sluiten

Opvoeden 3.0 voor ouders met een Zorgintensief Kind

Gezinnen met een kind die een ziekte, lichamelijke, sociale of geestelijke beperking heeft krijgen veel te verduren. Ouders hebben niet alleen te maken met  de zorg  voor hun kind,  maar ook met allerlei hulpverleners, gesprekken met deskundigen en een hoop administratie. Daarnaast is er misschien ook nog de zorg voor eventuele andere kinderen en de vragen en verwachtingen van mensen uit hun omgeving. En o ja, dan ben je er zelf ook nog!
De cursus ‘Opvoeden 3.0 voor ouders met een Zorgintensief Kind’ biedt aan deze ouders drie avonden waarin we met elkaar stil willen staan bij de dynamiek binnen je gezin.. We geven geen pasklare antwoorden, want die zijn er niet, maar we willen je helpen om inzicht te krijgen in wie jij bent als opvoeder, wie jouw kind is en hoe jullie samen een gezin vormen. Een gezin waarin bepaalde waarden centraal staan en je werkt aan een gezamenlijk doel.
In de eerste avond sta jij als opvoeder centraal.  We staan stil bij wie jij bent, wie of wat jou gevormd heeft en hoe je het verschil kunt maken in jouw gezin. Wat heb jij van thuis meegekregen? Welke bagage wil je echt meegeven?  Welke rollen vervul je nu allemaal? Wat doet het hebben van een zorgintensief kind met jou als ouder en persoon? En belangrijk: Wat heb jij nodig om het vol te houden?
De tweede avond gaat over je kind (eren). Wat heeft jouw kind nodig om tot bloei te komen? Als je zwanger bent heb je bepaalde verwachtingen, droom je van hoe jouw kind later zal worden. Als je een zorgintensief kind hebt moet je je verwachtingen en dromen naar beneden bijstellen. Je moet op een andere manier leren kijken naar jouw kind. Pas dan kun je de uniciteit van jouw kind ontdekken.
In de derde avond staan we stil bij het gezin, hoe je richting kunt geven aan wat jij belangrijk vindt en wilt meegeven aan je kind of kinderen in de (geloof-)opvoeding. Jij, je partner en jullie kind(eren) vormen samen het gezin. Iedereen brengt daarin iets mee dat het DNA van het gezin vormt. Het gezin is bij uitstek de plek om talent te ontwikkelen en te werken aan doelen.
Ook staan we stil bij hoe het voor broertjes en zusjes is om een zorgintensieve broer of zus te hebben. Hoe besteed je naast al je zorgtaken genoeg tijd en aandacht aan je andere kinderen? En als dat niet lukt zoals je je dat graag wilt, hoe ga je daar mee om?
Drie avonden vol waardevolle tips, herkenning en erkenning met daarnaast genoeg ruimte voor onderlinge gesprekken!

In elke kerk zijn er ouders die als gezin naar de kerk willen om hun kind bij Jezus te brengen.
Voor ouders met een zorgintensief kind is dit niet altijd makkelijk.
Lees hier het indringende blog van Maaike: ‘Is er nog een plekje in de kerk voor Jacco?’ En de reactie van de jeugdwerker op deze blog.

 

 

 

 

error: Content is protected !!