Menu Sluiten

De basis van jeugdpastoraat

Tijdens deze workshop krijg je praktische tools in handen waarmee je direct aan de slag kunt om het jeugdpastoraat in jouw gemeente op te zetten of te optimaliseren.
Kinder- en jeugdpastoraat
Vier mannen in Kafarnaüm trekken zich het lot van hun vriend aan. Ze hebben gehoord dat Jezus in het dorp is en samen besluiten ze hun kameraad naar Hem toe te brengen. Maar als ze bij het huis aankomen, lijkt dat een onmogelijke opgave… Het is er tjokvol, er kan echt niemand meer bij. Hoe kunnen ze met hun vriend op zijn draagbaar bij Jezus komen? Ze zijn zo met de zieke bewogen dat ze geen obstakel uit de weg gaan, ze moeten en zullen hem bij Jezus brengen. Ze gaan de trap op, maken een opening in het dak en laten hun vriend daardoor naar beneden zakken, vlak voor de voeten van Jezus. Wat een bewogenheid! En wat een creativiteit!
Wat moeten wij er voor overhebben om jongeren bij Jezus te brengen, in de wetenschap dat Hij een ommekeer kan brengen in hun situatie? Hoe doen we dat, en welke obstakels staan er in de weg?

 

Zien, kennen, toerusten en zorgen
Een belangrijk misverstand is dat we bij jeugdpastoraat alleen maar denken aan kinderen en jongeren die het moeilijk hebben. Pastoraat is veel breder dan dat. Een belangrijk uitgangspunt is dat we iedereen in het oog moeten hebben. Binnen het jeugdwerk dat er al is liggen daar de meeste kansen voor. Goed jongerenwerk draait om meer dan activiteiten. De coolste jeugddiensten met een band, een hip programma en de vetste activiteiten kunnen niet op tegen persoonlijk contact. We gaan met elkaar nadenken over hoe je dat persoonlijke contact stevig kunt verankeren in het jeugdwerk.
Wij zijn Gods handen en voeten in deze gebroken wereld; we mogen de jongeren het gevoel geven dat ze er mogen zijn. Daarnaast wil God juist ons gebruiken om te troosten, bemoedigen en woorden van hoop spreken in de levens van onze jongeren. Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11
Deze toerustingsavond geeft jeugdleiders, jeugdcommissies, jeugdraden, predikanten en kerkenraadsleden praktische tools in handen om direct aan de slag te gaan met het jeugdpastoraat in de gemeente door te kijken wat er al aanwezig is in het jeugdwerk en te kijken naar mogelijkheden om dit te versterken en uit te breiden.
Wat: workshop Zien, kennen, toerusten en zorgen (de basiselementen van jeugdpastoraat)
Voor wie: jeugdleiders, jeugdcommissies, jeugdraden, predikanten en kerkenraadsleden
Tijd : 2 uur

 

error: Content is protected !!